KONKURS ” ZIELONE DACHY „

INFORMACJA O KONKURSIE NA STRONIE UMŁ
KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY „ZIELONE DACHY” – NA ORPACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH
W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 a i 63 WRAZ Z OTOCZENIEM, UWZGLĘDNIAJĄCEJ WYKONANIE ZIELONYCH DACHÓW

Pani Prezydent Hanna Zdanowska ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 a i 63, uwzględniającej wykonanie zielonych dachów. Organizatorem konkursu jest Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.
Konkurs jest realizowany w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.
Konkurs kierowany jest do doświadczonych architektów, którym nie obca jest praca przy budynkach objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków, a także projektowanie „zielonych dachów”.
Budynki objęte opracowaniem znajdują się w centrum miasta, w strefie wielkomiejskiej, w kwartale pomiędzy ulicami Tuwima, Sienkiewicza, Nawrot i Piotrkowską, przeznaczonym do rewitalizacji. Wszelkie działania rewitalizacyjne dla tego obszaru związane z przebudową budynków stanowiących przedmiot opracowania konkursowego, mają przyczynić się do ożywienia, uporządkowania i uatrakcyjnienia tego miejsca.
Sąd konkursowy obradujący pod przewodnictwem Architekta Miasta, Pana Marka Janiaka, dokona wyboru najlepszej pracy, w oparciu o którą, w ramach negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki, autor najlepszej koncepcji wykona pełnobranżowy projekt budowlany.

Wnioski kwalifikujące do udziału w konkursie należy składać do 7 kwietnia 2015 r. do godz. 17.00 w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171.
Prace będzie można składać do 20 maja 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2015 r.
Zamawiający postanowił przyznać następujące nagrody:
Za zajęcie I miejsca – zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
Za zajęcie II miejsca – 15 tys. złotych
Za zajęcie III miejsca – 10 tys. złotych
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.