– wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w sesji letniej 2015 –

Szanowni Państwo, Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Małgorzaty Włodarczyk, informujemy iż wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na najbliższej, letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 12 czerwca 2015 r. jest dostępny na stronie Krajowej Izby Architektów RP. Z wyrazami szacunku, Małgorzata Szybińska