Spotkanie

W dniu 1 października 2015 r. odbyło się spotkanie członków LO OIA niezadowolonych z dotychczasowej działalności Izby.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na małą skuteczność władz Izby w kształtowaniu aktów legislacyjnych dotyczących projektowania. Krytykowano zasady komunikowania środowiska, w tym naszą stronę internetową. Zwrócono także uwagę na konieczność powołania zespołów roboczych d/s  monitorowania przetargów i konkursów oraz d/s wydawania pozwoleń na budowę dla projektów, których autorzy nie mają odpowiednich uprawnień projektowych.

Przew. Rady LO OIA arch. Jacek Janiec