Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Uważamy, że członkowie naszej Izby powinni wziąć czynny udział w tym przedsięwzięciu. Więcej informacji na http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11887 – Przewodniczący ŁOIA – Jacek Janiec