Nieobiektywna Historia Oddziału Łódzkiego SARP

„Nieobiektywna Historia Oddziału Łódzkiego SARP” – to właśnie tworzona przez architektów publikacja dotycząca historii łódzkiego oddziału SARP. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu „Redakcja” tej publikacji kieruje do wszystkich architektów:

„Zwracamy się do wszystkich architektów i osób związanych z naszym środowiskiem do napisania „Nieobiektywnej Historii wg … (tu każdy może sobie stosownie wstawić członka, członkini, przyjaciela, wroga, doradcy, towarzysza itp.) SARP O/Łódź”. 

Intencją „Redakcji” jest uzyskanie tekstów i materiałów opracowanych stosownie do potrzeb, nastroju, poczucia misji, ale być może także dopieszczenia ego, osobistego ewentualnie kumpli i znajomych. Ponieważ ‘Redakcja” nie ma ambicji wychodzić poza nadesłane treści, Szanowne Koleżanki i Koledzy nie mogą liczyć na poważną, usystematyzowaną, wyważoną monografię w pełni odzwierciedlającą historię i historie związane z naszym środowiskiem. Możecie natomiast mieć pewność, że w przypadkach relacji nie dających się żadną miarą skojarzyć z tym ogłoszeniem/zaproszeniem lub mogących naruszyć zasady współżycia, interwencja Redakcji niechybnie nastąpi (nie dotyczy: manifestów rewolucyjnych, drobnych ogłoszeń o nowych kierunkach w sztuce i architekturze czy choćby wdrożenia, itp.).

[…]”

 Pełna treść: SARP: Nieobiektywna Historia o/Łódzkiego SARP