KONKURS – MODELOWANIE MIASTA

BANNER WWW - MODELOWANIE MIASTA

 

 

 

 

Uwaga konkurs!       Informujemy o organizowanym przez łódzki SARP i UMŁ konkursie 

MODELOWANIE MIASTA – TRZY MIEJSCA, TRZY ZADANIA, JEDNA WIZJA

Zapraszamy do wzięcia udziału w: „Jednoetapowym konkursie urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego” w części Śródmieścia Łodzi.

 ZAKRES KONKURSU:

W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Zadanie 1: Woonerf na ul. Włókienniczej wraz z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza.

Zadanie 2: Rejon skrzyżowania ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi ulicami).

Zadanie 3: Ryneczek na narożniku południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.

 Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny.

 GŁÓWNY CEL KONKURSU:

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

 TERMINY:

Konkurs zostanie ogłoszony w dniu:                                        2016-02-17

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie        do dnia  2016-02-24

Składanie anonimowych pytań                                                   do dnia 2016-02-29

Udzielanie odpowiedzi na pytania                                            do dnia  2016-03-04

Spacer wprowadzający i warsztaty                                           2016-02-25

Składanie prac                                                                                      2016-03-17 w godz. 12:00-17:00

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu                            2016-03-21

Wystawa pokonkursowa                                                               2016-03-21 – 2016-03-24

Wypłacenie nagród przez organizatora                                do dnia 2016-03-25

 NAGRODY:

W konkursie przewidziano nagrody na łączną kwotę 80 000,00 PLN:

I nagroda pieniężna w wysokości                    40 000,00  PLN

II nagroda pieniężna w wysokości                   25 000,00 PLN

III nagroda pieniężna w wysokości                  15 000,00 PLN

SEKRETARZ KONKURSU:

Pytania należy kierować do sekretarza konkursu:   Piotra Dankowskiego  /  architekt@dankowski.com.pl do dnia 2016-02-29.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Zamawiający:  Miasto Łódź – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

adres: ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź, tel.: (42) 638-57-58, e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Organizator:  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Łodzi (przy współpracy z Zarządem Głównym SARP) adres: al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź, tel.: tel.: 600364446, e-mail: lodz@sarp.org.pl

Więcej na stronie: http://lodz.sarp.org.pl/PL/konkursy/59/konkurs-modelowanie-miasta.html