Zawiadomienie o zwołaniu XI Zjazdu Sprawozdawczego LOOIA

Zawiadomienie o zwołaniu

XI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

w dniu 31 marca 2016 r.

 

W związku z podjęciem uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP  w sprawie zwołaniu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego LOOIA, zawiadamia się Szanowne Koleżanki i Kolegów Delegatów, że XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  odbędzie się w dniu 31 marca br. (czwartek) o godzinie 16.30.  Na miejsce Zjazdu ustalono siedzibę Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, mieszczącą się przy ul. Północnej 12 w Łodzi (sala klubowa).

Materiały zjazdowe zostaną dostarczone delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym terminie.

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż Delegaci na Zjazd  mają przywilej, ale też obowiązek osobistego udziału w Zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Mając na względzie postanowienia Regulaminu organizacji zjazdów oraz planowanie związanych z nim wydatków, prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 15 marca br.

  

Z KOLEŻEŃSKIM POZDROWIENIEM

PRZEWODNICZĄCY RADY LOOIA RP

Jacek Janiec, Architekt IARP