Zapraszamy do współpracy w zespole Krajowej Rady IA RP

W związku z poniższym wystąpieniem członka Krajowej Rady arch. Piotra Franty, Rada LOOIA zaprasza swoich członków do pracy w zespole ds. monitorowania naruszeń praw autorskich powstającym przy KRIA RP.

Zgłoszenia prosimy kierować do biura LOOIA na adres mailowy:  lodzka.biuro@iarp.pl

Biuro LOOIA

 

Poniżej treść wystąpienia:

 

,,Niniejszym informuję, że Rada Krajowa na swoim posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 upoważniła mnie do stworzenia zespołu wspierającego mnie w zakresie monitorowania naruszeń praw autorskich architektów przez zamawiających oraz organizatorów konkursów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych.

Pragnę tą drogą przekazać prośbę o zgłoszenie swojego udziału w tym zespole oraz do przekazywania informacji o prowadzonych działaniach i o potrzebie wsparcia przez Radę Krajową.

Swoją rolę postrzegam jako funkcję koordynującą ww. działania w ramach pracy w Radzie Krajowej.

 Piotr Franta, Architekt IARP, Członek Krajowej Rady”