Nowe terminy kwalifikacji i egzaminu, nowe wysokości opłat

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje o zmianie ostatecznego terminu na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji zimowej na dzień 9 września 2016 roku.

Ponadto Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła nowy termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane przez Izbę Architektów RP, wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278): w sesji zimowej na dzień 9 grudnia 2016 r. o godz. 10:00.

Nowe wysokości opłat:

  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej: do projektowana bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 850 zł,
  • opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 850 zł,
  • opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) wyłącznie do części ustnej: 500 zł,
  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej : do projektowana i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1250 zł,
  • opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 1250 zł,
  • opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) wyłącznie do części ustnej: 700 zł,

Uwaga!

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej ważny jest przez 3 lata od dnia egzaminu (Podstawa prawna w ustawie „Prawo Budowlane”).

RADA LOOIA