Nowe Stawki opłat

NOWE STAWKI OPŁAT

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej: do projektowana bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 850 zł
  • Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 850 zł
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) wyłącznie do części ustnej: 500 zł
  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej : do projektowana i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1250 zł
  • Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 1250 zł
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) wyłącznie do części ustnej: 700 zł

Pozytywny wynik części pisemnej egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej ważny jest przez 3 lata od dnia egzaminu (podstawa prawna w ustawie „Prawo Budowlane”).