Konkurs w Kaliszu – Wiadomość udostępniona przez Wielkopolską Izbę Architektów RP

Szanowni Państwo,

Na prośbę Przewodniczącego Wielkopolskiej OIA RP kol. Krzysztofa Frąckowiaka, w nawiązaniu do wcześniej przekazanej Państwu drogą mailową informacji dotyczącej regulaminu, ogłoszonego przez Urząd Miasta w Kaliszu, konkursu urbanistyczno – architektonicznego na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu – wspólne stanowisko Oddziału Poznańskiego SARP i Wielkopolskiej OIA RP z dnia 7 września 2016 r., skierowane do Prezydenta Miasta Kalisza – przesyłamy do wiadomości dalszą korespondencję w tej sprawie: pismo Prezydenta Miasta Kalisza kalisz-1   oraz   nasz kolejny list będący odpowiedzią OP SARP – WOIA RP na pismo Prezydenta Kalisza  konkurs-kalisz-2

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Aleksandra Kornecka
Sekretarz Rady WOIA RP

kalisz-1

konkurs-kalisz-2