śniadanie

Łódzka Okręgowa Izba Architektów, w ramach programu Izba dla Młodych
zaprasza na warsztaty ‚,I love BIM”.

Termin: 4 marca 2017 r. godz. 10.00.

Miejsce:      Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP – Północna 12.

Warsztaty są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. W warsztatach pierwszeństwo będą miały zapewnione osoby, które brały udział w szkoleniu „I love BIM” w dniu 22 września 2016 r.

Warsztaty „I love BIM” mają na celu przybliżenie uczestnikom praktycznej strony zastosowania metodyki
BIM / IPD oraz praktycznych możliwości realizacji inwestycji budowlanej w tejże metodyce.
Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia wprowadzającego z dn. 22.09.2016 r.


I.  INFORMACJE TECHNICZNE:

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest pobranie przez uczestników darmowej, w pełni funkcjonalnej,
30-dniowej, polskiej wersji programu Vectorworks ze strony internetowej http://www.vectorworks.pl – automatycznie wygenerowany po wypełnieniu formularza numer seryjny zostanie przesłany uczestnikom szkolenia wraz z linkiem do pliku instalacyjnego.
Kolejnym, opcjonalnym, ale pożytecznym software do zainstalowania na komputerach uczestników przed szkoleniem jest darmowa przeglądarka IFC o nazwie Solibri Model Viewer: http://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer
lub również darmowa polska przeglądarka o nazwie BIM Vision: http://bimvision.eu/pl/pobierz-pl/
(tylko Windows). Przed samym szkoleniem zalecane jest ponadto zaznajomienie się z krótkimi filmami instruktażowymi na polskim kanale Vectorworks na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gTExRBSbP64&list=PLId9g8PWdFfhv4c4mEDlkoEzfhKKzPqE8

Uwaga:

Każdy z zapisanych uczestników zobligowany jest do zapewnienia w dniu warsztatów
komputera we własnym zakresie, z wcześniej pobranym, zainstalowanym, uaktywnionym
i działającym software podanym powyżej.

II.  PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie będzie przeprowadzone w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Dla części praktycznej zostanie przekazany uczestnikom przygotowany pusty plik z ustawieniami projektu szkoleniowego. Szkolenie zostanie zakończone certyfikatem po przejrzeniu prac na komputerach uczestników.

1.  Blok pierwszy (ok. 1 godzina)
a) prezentacja BIM / IPD – przedstawienie głównych pojęć BIM (modelowanie informacji o budynku) oraz IPD (zintegrowanego procesu inwestycyjnego) bez związku z konkretną technologią software czy hardware.
b) przedstawienie głównych kroków IPD dla całego okresu życia obiektu (przygotowanie inwestycji, MacroBIM: konceptualizacja – koszt docelowy, BIM / IPD: projekt szczegółowy – projekt wykonawczy – faza wykonawcza – zarządzanie i eksploatacja) oraz w jaki sposób można użytkować Vectorworks podczas ich realizacji.

Przerwa kawowa

2.  Blok drugi (ok. 2.5 – 3 godzin)
a) sprawdzenie instalacji wersji 30-dniowej na laptopach uczestników oraz wiedzy uczestników co do ustawień początkowych, interface programu oraz podstawowych opcji (dostępne na w/w kanale YouTube).
b) przekazanie pliku szkoleniowego i otwarcie go w zainstalowanym software.
c) modelowanie przykładowego budynku z modelu bryłowego, generowanie z niego rzutów kondygnacji, dodanie elementów architektonicznych (stropy, dach, okna, drzwi, schody) – modelowanie detaliczne połączeń elementów.
d) zapisanie w wymodelowanych elementach danych tekstowych dla kolejnych (poza 3D) wymiarach BIM: 4D dla czasu (harmonogramy), 5D dla kosztów, 6D dla gospodarki energetycznej i środowiska, 7D dla eksploatacji i zarządzania obiektem po przekazaniu do użytkowania.
e) eksport do pliku IFC w celu wymiany informacji międzybranżowej, sprawdzenie poprawności parametrów IFC oraz wyeksportowanych elementów budowlanych.
f) eksport do arkuszy dla dokumentacji papierowej: standardowe widoki projektu (rzuty, przekroje, elewacje, detale oraz zestawienia z wewnętrzenej bazy danych modelu), eksport do PDF w celu wydruku.
g) renderowanie gotowego modelu (widoki zewnętrzne i wewnętrzne).
h) pytania / odpowiedzi podczas szkolenia.

III. UCZESTNICTWO

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać mailowo na adres: idm@iarp.pl
Osoby zakwalifikowane na warsztaty (po potwierdzeniu mailowym) zobligowane będą do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł.
Wpłaty dokonywać należy na konto bankowe nr: 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831 
wpisując w tytule przelewu 'KAUCJA – BIM’.
Kaucja zostanie zwrócona po odnotowanym uczestnictwie w warsztatach.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa kaucja przepada.
Zwrot kaucji w formie przelewu bankowego (kwota zwrotu: 49 zł) lub gotówką w biurze LOOIA w godzinach pracy biura: 9.00-16.00 (kwota zwrotu: 50 zł).

IV.  PROWADZĄCY:

arch. Robert Szczepaniak – absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawnienia budowlane uzyskał w Wiedniu w 1995 r.  Po powrocie do Polski w 2008 wraz z pracownią OP Architekten brał udział w opracowywaniu hotelu Andel’s . Od 2010 r. członek Mazowieckiej IARP. Od marca 2014 członek i założyciel Stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’, od 2016 uczestniczy w pracach fundacji ECCBIM jako ekspert. Bierze udział w dyskusjach panelowych, prezentacjach BIM oraz IPD oraz pisze artykuły do czasopism branżowych na tematy związane z BIM / IPD. Od końca 2014 jest konsultantem firmy Design Express Poland, wyłącznego dystrybutora na Polskę programu CAD/BIM dla architektów, architektów wnętrz i krajobrazu o nazwie Vectorworks.

Zapraszamy,

Rada LOOIA oraz Izba dla Młodych