Stanowisko Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów w sprawie części projektowej przetargów związanych z rewitalizacją Łodzi.

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP zainicjowana działania łódzkich samorządów zawodowych
i gospodarczych dla poprawy pozycji projektantów w przetargach organizowanych przez Miasto Łódź
w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Chcemy, aby udział w takich przetargach oznaczał dla projektantów godziwe wynagrodzenie za wykonaną pracę i poczucie równoprawności stron kontraktu.

Na początku lutego odbyło się spotkanie z władzami miasta, w czasie którego przedstawiliśmy nasze stanowisko, a w wyniku którego wystosowaliśmy pismo z uwagami do części projektowych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów.

Z uwagą będziemy śledzić zapisy w dokumentach dotyczących przetargów organizowanych w naszym mieście.

Rada LOOIA