Nabór w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Miejska Pracownia Urbanistyczna ogłasza nabór na stanowisko projektanta lub starszego projektanta
(1 etat) do koordynowania pracami zespołu do spraw modelowania miasta i wizualizacji 3D.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza nabór na stanowisko podinspektora lub inspektora (3 etaty)
do realizacji zadań zespołu do spraw modelowania miasta i wizualizacji 3D.

Praca zespołu obejmuje wiele ciekawych zagadnień, takich jak:

 • monitoring procesu rewitalizacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • modelowanie obiektów architektonicznych i wybranych przestrzeni miejskich,
  w tym opracowywanie koncepcyjnych projektów zagospodarowania terenu,
 • wykonywanie wizualizacji komputerowych i animacji,
 • opracowanie i utrzymanie cyfrowych makiet 3D,
 • praca na danych LIDAR,
 • praca ze skanerem laserowym,
 • inwentaryzacje terenowe.

Poszukujemy osób zdolnych, ambitnych i pełnych motywacji do działania na rzecz miasta.

Zainteresowanych zapraszamy do składania CV oraz portfolio w terminie do 20 marca 2017:

 • projektant/starszy projektant – w kancelarii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź,
 • podinspektor/inspektor – w kancelarii Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-001 Łódź.

Więcej szczegółów na stronach: