Wznowienia ubezpieczeń OC zawodowej architektów 2017/2018

Do 14 kwietnia należy wznowić obowiązkowe OC architekta

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2017/2018. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

W tym roku ostateczny termin złożenia wniosku graniczy ze świętami wielkanocnymi, tym bardziej warto dopełnić formalności wcześniej, by spokojnie cieszyć się atmosferą Świąt.

Dlaczego zachowanie ciągłości ubezpieczenia jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, za pokrycie ewentualnych roszczeń, oraz możliwość nałożenia kary za brak polisy OC zawodowej architekta przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Tylko teraz dodatkowe ubezpieczenie OC pracowni o połowę tańsze

Każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć dodatkową polisę OC pracowni z 50% rabatem, ale tylko do sumy 250 tys zł. Dodatkowo otrzyma także 15% zniżki na OC obowiązkowe.  Oferty rabatowej można skorzystać wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.

Jesteś inżynierem, wykonujesz świadectwa?

Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, wykupić ochronę tych czynności. Podobnie jest z członkami IARP należącymi jednocześnie do PIIB – mogą oni od razu wykupić obowiązkowe OC inżyniera budownictwa. W obu tych przypadkach składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok.

Masz zaległości? Stracisz przywileje!

Przed wznowieniem polisy warto sprawdzić status swoich płatności i w razie potrzeby uregulować zaległości. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Takie rozwiązanie zostało wymuszone wciąż dużą liczbą osób, które zalegają z płatnościami składek. Krajowa Rada IARP musiała więc, podobnie jak przed rokiem, podjąć działania mające na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela.

Każdy architekt ma możliwość sprawdzenia stanu swojego salda. Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na stronie www.izbaarchitektow.pl, a następnie po wyborze zakładki „Ubezpieczenia”, przejść do zakładki moje dokumenty i kliknąć w numer polisy. Informacji o stanie salda udzielą także konsultanci iExpert.pl, dostępni pod numerem tel. 22 100 26 08 lub drogą e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl

Jak złożyć wniosek

Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać pięć prostych kroków:

  1. Zaloguj się na swoje konto w systemie IARP – login to zawsze numer przynależności do Izby.
  1. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2017/2018”.
  1. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli chcesz wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznej.
  1. Jeśli wniosek został złożony poprawnie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. W e-mailu będzie także podany numer konta, na który w ciągu 10 dni należy przelać płatność. W tule należy podać numer przynależności do Izby.
  1. Po zaksięgowaniu składki lub raty, w systemie dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę wynoszącą 156 zł wyłącznie jednorazowo.

Tu znajdą Państwo szczegółową instrukcję złożenia wniosku. W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42.

Zaloguj się do systemu IARP >>

Opublikowano na polecenie Krajowej Izby Architektów RP.

Biuro LOOIA