Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza młodych architektów – materiały udostępnione

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów, w ramach którego zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni
publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://www.fundacja-sk.pl

Z poważaniem,

Olga Byrska

SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA
ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa
o.byrska@szustow.com
+48 666 385 295
FB: szustow
www.szustow.com