Najbliższe posiedzenia Rady Izby odbędzie się w dniu 12 lipca (środa) wyjątkowo
o godzinie 16.000, w siedzibie LOOIA przy ul. Północnej 12.

Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zapraszamy !