Zaproszenie na dyskusję nt. Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Łodzi

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji środowiskowej poświęconej projektowi nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Łodzi, która odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 na Wydziale Zarządzania UŁ, sala 31 (parter). Spotkanie będzie poświęcone prezentacji opinii nt. dokumentu Studium, dyskusji, a następnie wypracowaniu wspólnych uwag, które zostaną zgłoszone przez TUP wg obowiązującej procedury uchwalania Studium.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

Zaproszenie na dyskusję w dniu 19.09.2017 r.