Konsultacje publiczne projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Szanowni Państwo,

Informujemy o przekazaniu do konsultacji publicznych projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi przepisów wprowadzających ww. ustawę. Projekt zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302354

projekt ustawy

Materiał udostępniony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji