Rada LOOIA zatrudni

Zatrudnimy architekta do prowadzenia strony internetowej
Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zakres zadań:

  • aktualizacja informacji o wydarzeniach w architekturze (lokalnej i światowej);
  • informacje o zmianach w prawie budowlanym;
  • opieka redakcyjna nad treścią FB dostępnego na stronie internetowej LOOIA;
  • bieżące informacje o konkursach architektonicznych.

Swoje kandydatury prosimy przedstawić drogą e-mailową na adres Biura Izby: lodzka.biuro@iarp.pl – do dnia 30 września br.

Rada LOOIA