Zaproszenie na konferencję w dniu 6 grudnia 2017 r. nt. ,,Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki II poł. XX w.”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji metodologicznej poświęconej problematyce wartościowania i ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki  II połowy XX wieku w., ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi.

Konferencja będzie miała miejsce 6 grudnia 2017 r. w Łodzi, przy Al. Politechniki 6, w Gmachu Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Zgłoszenia i uczestnictwo w konferencji:

*  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne;
*  Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsze zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza zgłoszenia formularz_nieznane dziedzictwo i przesłanie go do organizatorów  konferencji na adres mailowy: nieznanedziedzictwo@gmail.com   do dnia 24 listopada 2017 r. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji pod adresem: 
http://bais.p.lodz.pl/index.php/konferencje-iaiu/nieznane-dziedzictwo

w imieniu Komitetu Naukowego Konferencji dr inż. arch. Maria Dankowska
Politechnika Łódzka