Minister prosi o opinię na temat cyklu życia budynków

Szanowni Państwo,

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa prosimy o zgłaszanie na adres e-mailowy: przemyslaw.perczynski@mib.gov.pl
ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach.

Pismo przewodnie

Projekt

Pozdrawiamy,
Biuro LOOIA