Wyłonienie delegatów na Zjazd Okręgowy Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale Rady LOOIA nr 1407/71/2017 w dniach 11-13 grudnia 2017r. odbyły się zebrania obwodowe, mające na celu wyłonienie delegatów na Zjazd Okręgowy Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w kadencji na lata 2018-22.