Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szanowni Państwo,

w poniższym załączeniu przekazujemy prezentację dotyczącą nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prezentację dotyczącą odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Prezentacja dot. nowelizacji rozporzadzenia

Prezentacja dot. odstępstw od przepisów