Zaproszenie na szkolenie pt.: ,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” Część II – 18.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatną II część szkolenia pt.: 
,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” 
w dniu 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.30.

Miejsce: Sala konferencyjna naszej Izby, ul. Północna 12.

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej. Zaznajomienie z tematyką obecnie obowiązujących norm i uregulowań prawnych oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej na wybranych przykładach obiektów budowlanych. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach użyteczności publicznej, garażach, centrach handlowych oraz halach produkcyjno- magazynowych.

Efekt:

Uzyskanie wiedzy na temat projektowania systemów wentylacji pożarowej.

PROGRAM SZKOLENIA CZEŚĆ II

Systemy wentylacji pożarowej

  • Zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej. Przykłady  typowych i nietypowych rozwiązań. 

Prelekcja ma na celu przedstawienie sposobu zabudowy instalacji wentylacji pożarowej dla zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w budynkach (klatki schodowe korytarze w aspekcie wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymianiu) wraz z omówieniem wymagań dla branży architektonicznej. Tematy omówione zostaną na bazie wybranych przykładów, ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.

  • Wentylacja pożarowa garaży – wymagania dla branży architektonicznej.

Wentylacja pożarowa dla garaży – omówienie zakresu stosowania, porównanie wymagań oraz wad i zalet dla wentylacji kanałowej i strumieniowej. Omówienie podstawowych elementów instalacji wraz z wymaganiami stawianymi branży architektonicznej.

Prelegent: mgr inż. JERZY WÓJCIAK

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2009 roku pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą „MERCOR” S.A. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

Prelegent: mgr inż. ANGELIKA BIDZIŃSKA

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej
na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą „MERCOR” S.A. związana od 2014 r. na stanowisku doradcy ds. produktów. Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski.

Z wyrazami szacunku,
arch. Wojciech Jander
Zespół ds. Szkoleń