Bal Karnawałowy Architektów – uzupełniające informacje

Szanowni Państwo,

Informujemy że Spotkanie Karnawałowe w dniu 10.02.2018 r. (sobota)
odbędzie się w godzinach 19.00-2.00 w sali konferencyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów przy ul. Północnej 12.

Zapewniamy zabawę prowadzona przez DJ, pełen catering spotkania łącznie z alkoholem.

Specjalne życzenia i gusty w zakresie alkoholu musicie Państwo zaspokajać sami.

W zakresie stroju pozostawiamy Państwu swobodny wybór.

Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo.
Koszt udziału: 60 zł za członka LOOIA, 100 zł za os. towarzysząca nie będącą członkiem LOOIA

Pozostałe koszty refunduje LOOIA.

Z wyrazami szacunku,

Arch. Jacek Janiec
Przew. Rady LOOIA