Nowa Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów

W dniu 22 marca 2018 roku odbył się VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy-Wyborczy. 
W trakcie obrad dokonano wyboru nowych członków organów władz Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.
Nowym Przewodniczącym został kol. arch. Konrad Karmański.

W skład Łódziej Okręgowej Rady Izby Architektów weszli:

1. kol. arch. Michał Borowski
2. kol. arch. Magdalena Busiak
3. kol. arch. Paweł Czajka
4. kol. arch. Michał Kruszyniak
5. kol. arch. Maciej Musiał
6. kol. arch. Jakub Sałasiński
7. kol. arch. Robert Sobański
8. kol. arch. Wojciech Wycichowski

Gratulujemy wyboru i bardzo dziękujemy wszystkim Kandydatom oraz Delegatom za zaangażowanie i chęć aktywnego włączenia się w życie Izby. 
Poniżej umieszczamy podziękowania od nowego Przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.
niżej umieszczamy podziękowania od nowego Przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.