Klauzula informacyjna dla członków LOOIA RP w związku z RODO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z koniecznością stosowania od 25 maja 2018 r. postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2018 roku Krajowa Rada Izby Architektów RP przyjęła uchwałę nr O-012-IV-2018, na mocy której przyjęta została Polityka Bezpieczeństwa Danych w Izbie Architektów RP oraz dokumentacja ochrony danych, stanowiąca wypełnienie obowiązków ustanowionych na mocy RODO. Z pełną treścią Polityki Bezpieczeństwa można się zapoznać na stronie internetowej www.izbaarchitektow.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji obowiązków wynikających z RODO, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP prowadzi dalsze działania mające na celu przyjęcie dokumentów wykonawczych do przyjętej przez Krajową Radę Izby Architektów Polityki Bezpieczeństwa Danych, o których będą  Państwo na bieżąco informowani.

Do niniejszej wiadomości załączamy poniżej treść klauzuli informacyjnej adresowanej do wszystkich członków LOOIA RP, stanowiącej realizację obowiązku administratora określonego w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Klauzula Informacyjna Dla Członków IARP w związku z RODO

Przewodnicząca Rady LOOIA RP – arch. Konrad Karmański