Zaproszenie na prezentację założeń organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi

Szanowni Państwo,

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na ,,Prezentację założeń organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi” 
w dniu 21.06.2018 r. (czwartek) o godz. 16.30.

Miejsce: Sala konferencyjna naszej Izby, ul. Północna 12.

Prezentacja ma na celu ukazanie wykorzystania wystaw EXPO Horticultural w projektowaniu krajobrazu, 
zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez rewaloryzację i implementacje terenów zielonych i rekreacyjnych. 
Uczestnictwo w prezentacji przyczyni się do pozyskania wiedzy o przebiegu i sposobie organizacji Wystaw EXPO Horticultural w ostatnich latach 
jak i zapoznania z planami Miasta Łodzi dotyczącymi organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi.

UWAGA: Rejestracja na prezentację odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/633 dostępną dla wszystkich członków IARP.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Program:

16:20 – 16:30

Rejestracja

16:30 – 17:15

Prezentacja

17:15 – 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 18:30