Warsztaty z zakresu konserwatorstwa zabytków architektury

Szanowni Państwo

Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Toruńskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają do uczestnictwa w warsztatach wakacyjnych osoby zainteresowane problematyką zabytkoznawczą i konserwatorską architektury historycznej.

Do uczestnictwa zapraszamy szczególnie absolwentów uczelni wyższych legitymizujących się tytułem zawodowym licencjata i magistra w dziedzinie nauk humanistycznych i sztuki oraz – inżyniera i magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych związanych z architekturą, budownictwem i dziedzictwem techniki.

Celem warsztatów jest wprowadzenie w zagadnienia, które stanowią rdzeń programowy Studiów Podyplomowych w Zakresie Problematyki Zabytkoznawczej i Konserwatorskiej Architektury Historycznej prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Studia te pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie historii i teorii ochrony zabytków, wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji struktury i budowy zabytków architektury (zarówno w aspekcie styloznawczym i typologicznym, jak i w pod względem dawnych technik budowlanych), umiejętności analizy wartości zabytków architektury oraz rozpoznania ich problematyki konserwatorskiej.

Warsztaty odbędą się w Toruniu w dniach od 28 do 29 lipca. Informacje organizacyjne zamieszczono w dołączonym programie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty podróży oraz pobytu pokrywają uczestnicy. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wysłanie pocztą elektroniczną w terminie do 6 lipca br. na adres: zakladkonserwatorstwa@umk.pl  lub listownie na adres: Zakład Konserwatorstwa; ul. Sienkiewicza 30/32; 87-100 Toruń (z dopiskiem) „warsztaty“

O wynikach przeprowadzonej kwalifikacji Komitet Organizacyjny poinformuje do dnia 13 lipca.

 

Program warsztatów:

Sobota, 28 lipca:

     10:00 – 11:00: Powitanie i wprowadzenie, prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, kierownik Zakładu Konserwatorstwa, dr Ulrich Schaaf, kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Architektury Historycznej (sala Tymona Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32).

     11:00 – 13:00: wykład – Wybrane zagadnienia z historii i teorii konserwacji zabytków, dr. hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, (sala Tymona Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32).

     13:00 – 14:30: Przerwa obiadowa

     14:30 – 16:30: Historia i zabytki Torunia, dr Maciej Prarat / dr Ulrich Schaaf (zajęcia w terenie – oprowadzenie po zabytkach Torunia).

     16:30 – 18:30: Historyczne konstrukcje murowane i drewniane, dr Bożena Zimnowoda-Krajewska, dr Ulrich Schaaf (zajęcia w wybranych obiektach na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia).

     19:30 – 21:30: Prezentacja Zakładu Konserwatorstwa (wystawa projektów prof. dr hab. inż. arch. Jana Tajchmana, dokumentacje pomiarowo-rysunkowe i dokumentacje badań architektonicznych, prace magisterskie, filmy, wizualizacje, zbiory historycznych materiałów i detali budowlanych, makiety więźb dachowych) połączona z wieczornym poczęstunkiem (sala 101, ul. Sienkiewicza 32/32).

Niedziela, 29 lipca:

     8:30 – 10:30: Zagadnienia badań architektonicznych budowli murowanych i drewnianych, dr Bożena Zimnowoda-Krajewska, dr. Ulrich Schaaf (wykład w wybranych obiektach na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia).

     10:30 – 12:30: Adaptacja zabytków architektury do współczesnych potrzeb, dr Bożena Zimnowoda-Krajewska, dr Maciej Prarat (wykład w wybranych obiektach na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia).

     13:00 – 15:00: wykład – Ogólny zasady opieki i profilaktyki konserwatorskiej substancji zabytkowej, mgr. inż. arch. Beata Piaskowska (sala Tymona Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32).

     15:00 – 17:00: indywidualne konsultacje w Zakładzie Konserwatorstwa (prowadzenie: pracownicy Zakładu Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

 

warsztaty-formularz-zgloszeniowy