Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  informuje, iż w ogłosiła  postępowanie przetargowe pn:

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” .
Termin składania ofert 10.09.2018r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach przetargowych pod adresem: www.bip.lsi.net.pl