Z żałobnej karty – pogrzeb śp. architekta Sławomira Arabskiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o odejściu naszego Kolegi

śp. Sławomira Arabskiego

 architekta, rysownika, wykładowcy akademickiego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lutego 2022 r. o godzinie 10.30, w Łodzi, na cmentarzu Św.Rocha na Radogoszczu.  Początek ceremonii będzie miał miejsce w kaplicy cmentarza.