Pismo Pani Prezes Krajowej Rady IARP ws. rekomendacji kandydatur na członków nowo powstających komisji i zespołów KIA.

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy pismo Pani Prezes Krajowej Rady IARP Małgorzaty
Pilinkiewicz oraz Pana Sekretarza Krajowej Rady IARP Wojciecha Gwizdaka ws.
rekomendacji kandydatur na członków nowo powstających komisji i zespołów
KIA.  Poniżej zamieszczamy ponadto Regulamin Komisji i Zespołów problemowych Krajowej Izby Architektów RP oraz tabelkę z planowanym podziałem na Komisje i Zespoły problemowe. 

Uwaga: podany w liście termin  07 września zostanie prolongowany.

 

regulamin komisji

Tabelka – regulamin komisji