Program dostępu do systemu informacji prawnej LEGALIS

Krajowa Rada Izby Architektów RP, realizując obietnice złożone na czerwcowym Zjeździe Krajowym IARP i w przekonaniu, iż celem naszego działania jest zapewnienie właściwego wykonywania zawodu architekta przez swoich członków, wdraża wraz z firmą C.H.BECK, pilotażowy program dostępu członków Izby Architektów RP, do systemu informacji prawnej LEGALIS. Zapewniamy możliwość jednoczesnego dostępu do systemu 100 użytkowników.

Legalis stanowi kompleksową, codziennie aktualizowaną bazę prawa polskiego. 
Baza zawiera m.in.: 
1. AKTY PRAWNE.
System Legalis to baza aktów prawnych i dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Dostępne są pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiając ich porównywanie. 
W bazie znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.

2. ORZECZNICTWO.
Baza orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

3. INFORMATOR. 
Baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce

4. AKTUALNOŚCI i KALENDARIUM – źródło informacji o zmieniającym się prawie.

Aby uzyskać dostęp do bazy LEGALIS należy za pośrednictwem strony www.izbaarchitektow.plwww.warsztatarchitekta.pl zalogować się do EXTRANETu przy użyciu własnego loginu i hasła. Następnie należy kliknąć na zakładkę nr 7. LEGALIS. Po każdorazowym użyciu systemu należy pamiętać o wylogowaniu, aby umożliwić kolejnym osobom korzystanie.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia, z obsługi systemu informacji prawnej LEGALIS, w siedzibach Izb Okręgowych, przez zespół szkoleniowy firmy C.H.BECK.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami instruktażowymi 
https://legalis.pl/pomoc/5-krokow-na-start/ 
https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/ 
https://legalis.pl/pomoc/faq-najczestsze-pytania-2/

Koleżankom i kolegom architektom życzymy owocnego korzystania z udostępnionego narzędzia.