Tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 10 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566),
  2. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496),
  3. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544)

oraz innych zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 września 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1945/1