ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU -1M/ARCH – PREZENTACJA BIUR I PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH PODCZAS TARGÓW BUDMA 2019

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, jako współorganizator wydarzenia
w imieniu
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz 
Międzynarodowych Targów Poznańskich

w ramach 
Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury  BUDMA 2019 
oraz D&A Forum Designu i Architektury  
w dniach 12 do 15 lutego 2019 roku w Poznaniu

zaprasza
do uczestnictwa w wystawie
1m  /  ARCH

Celem jest promocja zawodu architekta poprzez udział w wystawie, na której architekci i pracownie z całego kraju będą mogli przedstawić się, pokazać swoje dokonania i propozycje. 

Dzięki uprzejmości MTP, każdy z uprzednio zgłoszonych, będzie miał możliwość nieodpłatnie skorzystać z 1 m2 powierzchni  wystawowej i wypełnić go swoimi materiałami (na podobnych zasadach, jak to miało miejsce na poprzedniej wystawie w czasie BUDMY 2018).

Wystawa odbędzie się w reprezentacyjnym  pawilonie  MTP – „IGLICA”

Uprzejmie prosimy wszystkich Zainteresowanych o zapoznanie się z poniższą informacją na temat wystawy przygotowaną przez MTP (poniżej podpisu) i wypełnienie  formularza rejestracji. 

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ do 14 grudnia 2018 r. 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie niestety nie będą mogły być uwzględnione na liście wystawców.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dotrzymanie formy i terminu zgłoszenia.