SPACER BADAWCZY PO TERENACH WYSTAWY EXPO HORTICULTURAL 2024, 2 MARCA GODZ. 11

W związku z prowadzonymi pracami na obszarze planowanej Wystawy EXPO Horticultural 2024, w imieniu Oddziału ds. EXPO UMŁ oraz Wykonawcy Studium Wykonalności – firmy PwC, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w pierwszym z cyklu spacerze badawczym po terenach objętych Wystawą, który odbędzie się już 2 marca (sobota). W trakcie spaceru poznacie Państwo jako pierwsi kulisy inwentaryzacji dendrologicznej. Przedstawione zostaną wstępne informacje nt. drzewostanu zlokalizowanego na terenie Wystawy, zabiegach niezbędnych do przeprowadzenia w celu pielęgnacji czy rewaloryzacji tego obszaru w przyszłości, a także obecności drzew cennych gatunkowo.

Spacer rozpoczynamy o godzinie 11:00 na ulicy Małachowskiego 5 (budynek MOSiR – dawna „Łodzianka”) w Łodzi. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta, Wykonawcy Studium oraz dendrologiem zwiedzimy tereny Parku 3 Maja, Parku im. R. Baden-Powella oraz Zieleńca przy ul. Konstytucyjnej.

Zapraszamy do udziału!