Informacja o opłatach za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Informujemy, iż według wypowiedzi Biura Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w odniesieniu do procesu kwalifikacji (pierwsza rata)
wniosków o nadanie uprawnień obowiązują stare stawki.

STARE STAWKI:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej: 
do projektowania bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 935,00 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia  budowlane
w specjalności architektonicznej: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1405,00 zł

Natomiast nowe stawki dotyczą opłat jedynie za egzamin (druga rata).

Decyduje o tym termin wejścia w życie uchwały nr O-14-V-2019 – 9 marca 2019 roku.

 

Nowe stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 9 marca 2019 r. wynoszą:
dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1000 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1000 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 590 zł
dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
– z tytułu kwalifikowania = 1500 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1500 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 870 zł

Traci moc  uchwała KRIA nr O – 03-IV-2018 z 21 lutego 2018 r.w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Nowa uchwała nr O – 14 -V-2019 wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r. 

uchwała O_14_2019 ws. opłaty w post. kwalifikacyjnym