XII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

W dniu 28 marca, w Sali Konferencyjnej LOOIA w Łodzi przy ul. Północnej 12 odbył się
Podczas Zjazdu przyjęto sprawozdania Rady i organów LOOIA za rok 2018 oraz udzielono absolutorium na rok 2019.
Ponadto uchwalono budżet na kolejny rok i przyjęto zgłoszone uchwały Dziękujemy za zaufanie i wsparcie naszych inicjatyw i zapraszamy wszystkich do aktywnej współpracy na rzecz środowiska Architektów.