Ankieta – oczekiwania użytkowników wobec narzędzi do optymalizacji układu funkcjonalnego w projektowaniu architektonicznym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wśród członków Państwa Izby informacji dotyczącej ankiety przygotowanej przez Macieja Nisztuka doktoranta na Wydziale Architektury PWR, która  ma na celu zebranie informacji dotyczących oczekiwań architektów wobec narzędzi do optymalizacji układu funkcjonalnego w projektowaniu architektonicznym.

Link do ankiety: https://forms.gle/LZb1MxQ6KBBequjc8

Ankieta ma na celu zebranie informacji dotyczących oczekiwań architektów wobec narzędzi do optymalizacji układu funkcjonalnego w projektowaniu architektonicznym. W szczególności ankieta pozwoli odpowiedzieć na pytania:

  1. Czy projektanci widzą sens stosowania optymalizacji układu funkcjonalnego w projektowaniu architektonicznym?
  2. W jakich przypadkach optymalizacja układu funkcjonalnego mogłaby być stosowana?
  3. W jakim kierunku powinny rozwijać się narzędzia do optymalizacji układu funkcjonalnego w projektowaniu architektonicznym?

Zebrane informacje posłużą do usprawnienia oprogramowania wspomagającego generowanie rzutów architektonicznych powstającego na Wydziale Architektury PWr w ramach pracy doktorskiej. Czas wypełnienia ankiety to 5-7 minut. Udział w ankiecie jest anonimowy.