Informacja o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2018, który kończy się w dniu 30.04.2019 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla potrzeb osób zrzeszonych w samorządzie zawodowym architektów, bądź członków ich najbliższych rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. osób chorych, potrzebujących intensywnego i długotrwałego leczenia lub innego wsparcia materialnego czy osób niepełnosprawnych, które są pod opieką organizacji pożytku publicznego. 

Poniżej załączamy pismo  Sekretarza Krajowej Rady IARP, arch. Wojciecha Gwizdaka  ws. 1% podatku, zawierające listę najbardziej potrzebujących osób.

wych_247_KRIA_2019 OIA ws 1% z listą (2)