Zmarł Architekt Stanisław Niemczyk

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 13 maja zmarł Stanisław Niemczyk.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – wybitny Architekt.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice 
oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
laureat Honorowej Nagrody SARP w 1996 r.

Uhonorowany przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice
za zasługi dla budownictwa sakralnego odznaczony medalem 
Per Artem ad Deum 
(
Przez sztukę do Boga), przyznawanym przez Papieską Radę ds. Kultury 
odznaczony brązowym medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis i orderem Ecce Homo.