Wykaz aktów prawnych do egzaminu – sesja zimowa 2019 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości w sesji zimowej 2019. Przypominamy, iż termin sesji zimowej ustalony został na dzień 6 grudnia 2019.

WYKAZ AKTOW_PRAWNYCH__stan prawny 03 października 2019 r