Nowe godziny pracy Biura ŁOOIA – 10.00-17.00

Informujemy, iż z dniem jutrzejszym i aż do końca roku kalendarzowego 2019 Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP będzie otwarte codziennie  w godzinach 10.00-17.00.

Poranne godziny otwarcia Biura wrócą w nowym roku.