Prośba o wypełnienie ankiety w ramach realizacji pracy dyplomowej

Prośba o wypełnienie ankiety w ramach realizacji pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa  dotyczy problematyki zarządzania projektami wśród polskich architektów. 

Częścią pracy jest badanie sondażowe mające określić stosunek architektów do problematyki zarządzania projektami. 

Porusza ona problematykę stanowiącą istotną część zawodu architekta, wokół której dotychczas nie pojawiło się wiele badań. 

Praca będzie stanowić podstawę do kolejnych opracowań naukowych. 

Tytuł pracy to „Zarządzanie projektami oraz dojrzałość projektowa we współczesnych polskich pracowniach architektonicznych”.

Wnioski z ankiety pozwolą na:
1) Ocenę jaki odsetek architektów wykorzystuje lub miała styczność z różnymi metodykami projektowymi,
2) Ocenę stosunku architektów do problematyki zarządzania projektami
3) Będą stanowić podstawę do dalszych badań nad problematyką zarządzania projektami architektonicznymi

link do ankiety:

https://forms.gle/RgVNTZRstvstERof7