Komunikat Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów dotyczący odwołania XIV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów LOOIA zaplanowanego na dzień 19 marca 2020 roku.

W myśl Zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 11.03.2020 r.

w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP,

mając na uwadze ochronę życia i zdrowia swoich członków,

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP odwołuje XIV Sprawozdawczy Zjazd Delegatów LOOIA zaplanowany na dzień 19 marca 2020 roku.

O szczegółach organizacyjnych związanych z nowym terminem i formułą Zjazdu Szanowni Delegaci będą informowani w odpowiednim terminie.