Ogłoszenie

mgr inż. arch. Michał Gamorski specjalista mykologiczno-budowlany.

W ramach swojej działalności wykonuje ekspertyzy mykologiczno-budowlane, w tym pomiary, badania i analizy: wilgotnościowe ścian, oraz zasolenia różnych materiałów i obiektów budowlanych, oznaczanie pleśni, identyfikacja grzybów domowych oraz identyfikacja szkodników żerujących w drewnie.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

tel. 731-079-74