Oferta szkolenia online – Linijka słońca, 7 lipca 2020 godz 15:00 – 20:00

Zapraszamy na szkolenie online z Linijki Słońca.
Termin: 7 lipca 2020, godz. 15:00 – 20:00
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in następujące zagadnienia:

– metodologia posługiwania się diagramem Linijki Słońca
– interpretacja par. 60 Warunków Technicznych
– wyznaczanie granicznych momentów nasłonecznienia
– różnica pomiędzy czasem słonecznym i urzędowym
– niedokładność pomiaru czasu nasłonecznienia
– jak poprawnie usytuować budynek względem stron świata
– budynki w układzie korytarzowym i klatkowym
– wyznaczanie minimalnej odległości pomiędzy budynkami
– metody kompensacji deficytu nasłonecznienia
– analiza chłonności działki

Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Ilość uczestników: 50 osób
Koszt szkolenia: 95 zł netto
Zarejestruj się na stronie: https://www.naslonecznienie.pl/szkolenia