Wykaz aktów prawnych do egzaminu – sesja letnia 2020 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości w sesji letniej 2020. Przypominamy, iż termin sesji letniej ustalony został na dzień 11 września 2020. Wykaz dostępny również na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3281