Szkolenie on-line pt.: „Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych” – 29.09.2020 godz. 16:00

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów zaprasza na szkolenie on-line pt. „Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych”, w dniu 29.09.2020 r. (wtorek) godz. 16:00, którego organizatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do Internetu. Szkolenie poprowadzi arch. Mariola Berdysz. Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/890

Przy logowaniu należy posłużyć się loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).

Jednocześnie Prelegent prosi o przesyłanie pytań do nowelizacji Prawa Budowlanego, postara się na nie odpowiedzieć w trakcie szkolenia. Do zapisanych osób w przeddzień szkolenia prześlemy token do zalogowania się na szkolenie.